Κοινωνία της πληροφορίας: Αλλαγή ηγεσίας και νέα στρατηγική στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών

Με επίκεντρο την διαμόρφωση ενός νέου φιλόδοξου στρατηγικού σχεδιασμού, και στόχο την ελεύθερη και ανοιχτή σε όλους κοινωνία της πληροφορίας, συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), στα νέα γραφεία στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Στο πλαίσιο αυτό, το διοικητικό συμβούλιο ΕΕΛΛΑΚ εξέλεξε νέο πρόεδρο τον καθηγητή πληροφορικής ΑΠΘ, Ιωάννη Σταμέλο, και όρισε νέο γενικό διευθυντή, τον Αλέξανδρο Μελίδη, πολιτικό επιστήμονα-σύμβουλο επικοινωνίας.

Ο Ιωάννης Σταμέλος, καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και μέλος του ΔΣ της ΕΕΛΛΑΚ από το 2012, αναλαμβάνει τα καθήκοντά του από την 1η Ιουλίου 2021.

Ο κ. Σταμέλος έκανε λόγο για την ανάγκη ενίσχυσης της διείσδυσης του ανοιχτού λογισμικού σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ψηφιακή ανεξαρτησία.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Διομήδης Σπινέλλης, καθηγητής Τεχνολογίας Λογισμικού στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Αναλυτικής Λογισμικού στο Τμήμα Τεχνολογίας Λογισμικού στο ολλανδικό Πολυτεχνείο του Ντελφτ, κατείχε τη θέση του προέδρου από το 2015, συμβάλλοντας αποφασιστικά στο έργο της ΕΕΛΛΑΚ. Θα συνεχίσει να υπηρετεί ως επίτιμος πρόεδρος και πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής.

Ο κ. Αλέξανδρος Μελίδης, νέος γενικός διευθυντής του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) αναλαμβάνει τα καθήκοντά του από την 1η Αυγούστου 2021.

 

Το ΔΣ ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση έξι ομάδων εργασίας με δύο συντονιστές (μέλη ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ) η κάθε μία και στους εξής τομείς: Ανοιχτές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, Ανοιχτό Λογισμικό και Ανοιχτά Πρότυπα, Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, Ανοιχτή Διακυβέρνηση και Ανοιχτά Δεδομένα, Ανοιχτός Σχεδιασμός (Open Design), Ανοιχτό Υλισμικό (Open Hardware) και Ασύρματα Δίκτυα (Open WiFi).