Πώς κάνω αλλαγή των προεπιλεγμένων φακέλων χρήση σε windows 10 από regedit

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders